Informacja - zmiana cen papieru INTERNATIONAL PAPER

        Informujemy, iż z dniem 1.10.2018 r. ulegają zmianie ceny na papiery dystrybuowane przez Firmę International Paper Sp. z o.o. 

     Wielkość wprowadzanej podwyżki wynosić będzie ok. 5%.