Korzystając z naszej Platformy Zakupowej:

Akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Każdą osobę korzystającą ze sklepu obowiązuje aktualna.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych kontaktowych użytkowników naszego serwisu.
Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

Jeżeli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub w inny sposób.

Dane, o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o podanie dokładniejszych danych, które będą niezbędne w celu realizacji danego zgłoszenia.

W przypadku formularzy zamówień zostaniesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja elektronicznego informatora i niezapowiedziane wiadomości

Prenumerata elektronicznego i bezpłatnego informatora jest standardowo włączona dla każdego nowego użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z prowadzeniem serwisu.

Pod określeniem tym rozumiemy informacje:
Dotyczące naszego serwisu ( nowości, promocje, oferty specjalne ). Nie komercyjne listy ( życzenia, informacje, komentarze osobiste itp. ). Informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszej działalności, naszych partnerów i firm współpracujących.

Wiadomości komercyjne filtrowane są tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie, nie częściej niż raz na tydzień.

W wyjątkowych sytuacjach wiadomości komercyjne mogą zostać wysyłane częściej, ale tylko wtedy gdy uznamy iż informacje jakie posiadamy mogą być dla Ciebie interesujące.

W każdej chwili możesz wyłączyć subskrypcję elektronicznego informatora.